Průměrná česká čtyřčlenná rodina vyprodukuje

Průměrná česká čtyřčlenná rodina vyprodukuje 1,2 tuny odpadu ročně – převážnou část tvoří potravinové obaly. Stále větší množství Čechů se hlásí k životnímu stylu bez obalů, jehož filozofií je produkovat co nejméně odpadu. Kromě jiného i nákupem do vlastních obalů....

Nejvíce Skutečně zdravých škol je v Jihomoravském kraji

Nejvíce škol realizujících komplexní program Skutečně zdravá škola je v Jihomoravském kraji. Zlepšit kvalitu a zvýšit udržitelnost školního stravování a vzdělávat děti o tom, odkud jídlo pochází, se tam snaží 68 škol a mateřských škol, které navštěvuje přes 15 000...

Ekologické zemědělství Evropany uživí

Ze studie vydané francouzským institutem IDDR vyplývá, že agro-ekologická restrukturalizace evropského zemědělství by mohla přinést pozitivní změny. Co by ekologické zemědělství dle zprávy IDDRI dokázalo: Nasytit evropskou populaci Snížit produkci skleníkových plynů...
Sdílej