Vyberte stranu

Zákaznícke výstupy

Systém KREDIT obsahuje veľké množstvo rôznych priebežných aj uzávierkových zostáv, prehľadov a exportov. Aj tak môžu nastať situácie, keď prevádzkovateľ potrebuje špeciálne zostavy alebo exporty (napr. automatizovaný import do účtovníctva a pod.). Systém KREDIT umožňuje naprogramovanie a následné použitie zákazníckych zostáv a prehľadov pre konkrétneho zákazníka.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Share This