Ankety

Systém KREDIT umožňuje provozovatelům využívat anketní kampaně s cílem získat zpětnou vazbu od zákazníků (strávníků) například hodnocením jídel, prostředí výdejny, obsluhy, případně odpovědi (názor) zákazníků na jakoukoliv obecnou otázku. Ankety s předem připravenými otázkami a definovanými sadami odpovědí lze zobrazit klientům na zařízeních systému KREDIT (Prezentační místo, WebKredit a MobilKredit). Odpovědi jsou ukládané v databázi systému a následně strukturovaně prezentované příslušným obsluhám (i s možností grafické prezentace). Výsledkem jsou marketingové a provozní průzkumy zlepšující nejen vztahy s koncovým zákazníkem, ale přinášející i změnu v konkrétní nabídce a provozních podmínkách.
  • Spokojenost zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlení činnosti
  • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů