Automatizovaný odpis ze skladu

Systém KREDIT umožňuje automatizovaný odpis zboží nebo jídel ze skladu (tzv. generování výdejky do skladového hospodářství). Generování výdejky se provádí na pokyn obsluhy zpravidla jednou denně (systém samozřejmě průběžně zohledňuje prodeje do stavu skladu, i když zatím nevznikla výdejka).
Odpis lze provádět z přímo přiřazených karet zboží nebo podle receptury (zboží nebo jídlo má přiřazenou recepturu) – odpis je pak z karet zboží obsažených v receptuře. Jde o zásadní zrychlení práce obsluh a také snížení chybovosti.

  • Spokojenost zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlení činnosti
  • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů