Jak vyplývá ze zprávy „Global Organic Dairy Market Report 2019“, měl by světový trh s biomlékem vyrůst do roku 2023 o 50 procent.

„Celosvětová spotřeba a nabídka bio mléka a mléčných výrobků je stále na vzestupu a podílí se nyní 20 procenty na celkové spotřebě biopotravin ve světě,“ vysvětluje Richard Hampton, provozní ředitel sdružení  britských producentů biomléka Omsco.

Ačkoli biomléko má největší podíl  na prodejích v kategorii, 24 procent, podle zprávy je největší nárůst spotřeby v kategoriích sýr a speciální mléčné výrobky, zejména kojenecká strava, nutriční výrobky pro sportovce.

Autoři zprávy očekávají, že kategorie bio kojenecká strava a bio sýr by měly v následujících pěti až sedmi letech růst ročním tempem o 12 – 14 %.

 

Zdroj: bio-info / Naturalproductsonline