Společnost ANETE, spol. s r.o. obdržela diplom za 2. místo v soutěži Cena hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost, v kategorii podnikatelský sektor podnik do 50 zaměstnanců. Ocenění předal hejtman Bohumil Šimek jednateli firmy Ing. Tomáši Hájkovi na slavnostním večeru v rámci IV. ročníku konference „Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti” v Brně. Smyslem soutěže je veřejně ocenit úsilí organizací, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají. Zúčastnit se mohou jak organizace podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol, nemocnic, sociálních zařízení, obcí apod. Na realizaci soutěže, do které se letos přihlásilo 23 organizací, se podílí Jihomoravský kraj, Krajská hospodářská komora jižní Moravy a Rada kvality ČR.