Projekt
INOVACE IS PRO STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ PROVOZY V CLOUDOVÉM PROSTŘEDÍ, REG.Č. PROJEKTU: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009276
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je inovace a rozšíření informačního systému KREDIT včetně aplikačního serveru ANETE tak, aby nově vyvíjené moduly a součásti systému splňovaly požadavky na cloudové řešení informačního systému.