eBanking

Modul eBanking slouží v systému KREDIT pro vkládání záloh na účty registrovaných klientů bezhotovostním způsobem (převodem  z bankovního účtu klienta). Klient může přitom využívat jednorázových nebo trvalých příkazů a také formu inkasa. Modul eBanking pak umožňuje poloautomatizované vkládání částek na účet na základě elektronického výpisu z banky provozovatele. Další funkčností je možnost převodu nevyužitého zůstatku účtu na bankovní účet klienta. Šetří drahou a časově náročnou práci s hotovostí.

  • Spokojenost zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlení činnosti
  • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů