f-regiony®

Statisíce strávníků využívají denně služeb hromadného stravování. V menzách, ve školních jídelnách, v nemocnicích, v podnikových jídelnách, ve stravovacích provozech úřadů…

Pouze nepatrný zlomek z těchto stovek tisíců jídel je připraveno ze surovin daného regionu. Je to škoda, když stále častěji slyšíme o zájmu strávníků o tato jídla. A přesto tento trend v hromadném stravování nenašel pevné místo.

Neziskový projekt f-regiony®si klade za cíl tuto situaci změnit a funkčním způsobem podporovat regionální výrobce. Projekt poskytuje organizační, marketingovou a technickou pomoc pro uplatnění kvalitních regionálních potravin na trhu hromadného stravování.

Projekt f-regiony® je určen pro:
–  stravovací provozy, které mají zájem nakupovat kvalitní regionální suroviny přímo od výrobců a chtějí tímto způsobem  podpořit region, ve kterém působí
–  regionální výrobce, kteří mají zájem dodávat svoje zboží přímo stravovacím provozům
–  strávníky, kteří si chtějí ve „své jídelně“ sníst jídlo uvařené z regionálních surovin.

Na internetových stránkách projektu , se zájemci dozví základní informace o projektu a mohou se zde prezentovat regionální výrobci se svými produkty.

Cílem projektu f-regiony® je otevřít trh hromadného stravování regionálním výrobcům (zejména prvovýrobcům a prvopěstitelům)  a jejich produktům. Projekt je neziskový a poskytuje účastníkům organizační, marketingovou a technickou podporu směřující k dosažení cíle projektu – nabídnout koncovým strávníkům jídla uvařená ze surovin nejlépe z jejich regionu. Projekt je výrazem společenské odpovědnosti všech, kdo se na něm podílejí a vede ke společenské odpovědnosti i koncové zákazníky – strávníky. Odměnou je  jasný původ surovin, výjimečně dobrá chuť a ve výsledku dobrý životní pocit a zdraví samo o sobě.

Spolupráce se státními organizacemi

Při oslovování regionálních dodavatelů, pořádání prezentací a konferencí spolupracujeme například s Ministerstvem zemědělství, Státním zemědělským intervenčním fondem, Agrární komorou a jejími pobočkami.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Péče o regionální dodavatele v rámci projektu f-regiony®

V rámci péče o regionální dodavatele nabízí společnost ANETE jejich aktivní vyhledávání a oslovování, jejich zveřejnění a propagaci jejich produktů na portálu www.f-regiony.cz, včetně propagačních videí. Dodavatelům je poskytována i technická podpora.  Navíc se mohou účastnit jednou měsíčně školení na využívání portálu v sídle společnosti.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Jednoznačné odlišení regionálních surovin

V rámci péče o regionální dodavatele nabízí společnost ANETE jejich aktivní vyhledávání a oslovování, jejich zveřejnění a propagaci jejich produktů na portálu www.f-regiony.cz, včetně propagačních videí. Dodavatelům je poskytována i technická podpora.  Navíc se mohou účastnit jednou měsíčně školení na využívání portálu v sídle společnosti.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Zobrazení původu jídla

V souvislosti se zapojením provozovatele do projektu f-regiony® umožňují některé aplikace systému KREDIT – Komfortní prodej (aplikace Kancelář, Prezentační místo, WebKredit, MobilKredit) zobrazit původ jídla v prezentovaném jídelním lístku. Původem jídla se rozumí zobrazení surovin, ze kterých je jídlo uvařeno a k surovině jejího dodavatele. V aplikaci WebKredit se lze přímo odkázat na webové stránky dodavatele. V případě, že je jídlo z určité definované části vyrobeno z regionálních surovin, je v jídelníčku označeno jako regionální.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku
Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, volejte, pište!

+420 604 291 208


  Informace o ochraně osobních údajů