FirstBuySale® je certifikovaný nástroj pro elektronické obchodování, který v maximální míře podporuje automatizaci obchodních procesů, rozšiřuje obchodní příležitosti a snižuje provozní náklady.

Koncept nákupu a prodeje zboží FirstBuySale® je jedinečným funkčním spojením internetového obchodního prostoru, snadno dostupných elektronických nástrojů, souladu s legislativou a cílené podpory uživatelů. Podporuje „komunikaci mezi sklady“ odběratelů a dodavatelů, poskytuje podklady pro plánování a zaručuje transparentnost procesů.

FirstBuySale® je prostorem elektronického obchodování, který slouží k získání a rozšíření počtu obchodních partnerů. Předností systému je i jeho centrální registr zboží (produktů) – základním způsobem zrychluje a zpřesňuje práci s poptávkami a nabídkami. Umí automaticky přiřadit karty zboží odběratele, ke kartám zboží dodavatele. Zrychlením komunikace zvyšuje i počet oslovených obchodních partnerů. Automatické generování dokumentů (poptávka, nabídka, objednávka …) odstraňuje chybovost ručního zpracování. Velkou výhodou je i sdružování objednávek organizace z jejich středisek a poboček. FirstBuySale® pomáhá systémově řídit obchodní procesy od poptávky až po obchodní smlouvu, dodávku zboží až po příjemku na sklad.

 

Základní služby portálu FirstBuySale®

 • vytváření individuálního prostoru pro efektivní nákup a prodej
 • přizpůsobení FirstBuySale® stávajícímu systému uživatelů
 • obsahuje číselníky klientů a jejich konfigurace
 • strukturovaný centrální registr karet zboží
 • vytváření a udržování poptávek
 • vytváření a udržování nabídek
 • vytváření a udržování objednávek
 • evidenci uskutečněných dodávek
 • okamžitou informaci o změnách v obchodním případu prostřednictvím e-mailu

Základní přínosy portálu FirstBuySale®

 • obchodování 24 hodin denně
 • automatizaci obchodních činností (interface a komunikace se stávajícím systémem)
 • centralizovaný nákup z jednoho místa, sdružování požadavků středisek (poboček)
 • podstatné snížení chybovosti zadávaných dat
 • zpřehlednění celého procesu obchodu
 • automatické vytvoření smluvní vztahu s novým obchodním partnerem
 • možnost sdružování firem a vytvoření centrálního nákupu
 • větší objem nakupovaného zboží
 • manažerské rozhodování na základě přesných dat
 • možnost umístění reklamních bannerů
 • možnost prezentace akčních nabídek

Centrální registr karet

Nákup je přes aplikaci Logistika požadavků propojen s aplikacemi Inteligentní sklady a Interaktivní normování a Dietní systém. Požadavky na nákup využívají karty zboží z těchto aplikací a mohou být vytvářeny na různé sklady. Informace o původním zdroji požadavku se přenáší přes zpracování požadavků na portále FirstBuySale® až do cílové příjemky na skladu, kde se automaticky přenáší položky zboží z objednávky do příjemky na daný sklad.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Logistika požadavků

Aplikace Logistika požadavků jako nadstavbový modul k aplikaci Inteligentní sklady a Interaktivní normování, popřípadě k aplikaci Dietní systém, je určena k vytváření požadavků na nákup zboží a surovin. Požadavky mohou být vytvářeny automatizovaně  (z normování nebo z obrátkovosti na Kase), případně ručně (zadáváním jednotlivých položek zboží).

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Propojení na sklady

Nákup je přes aplikaci Logistika požadavků propojen s aplikacemi Inteligentní sklady a Interaktivní normování a Dietní systém. Požadavky na nákup využívají karty zboží z těchto aplikací a mohou být vytvářeny na různé sklady. Informace o původním zdroji požadavku se přenáší přes zpracování požadavků na portále FirstBuySale® až do cílové příjemky na skladu, kde se automaticky přenáší položky zboží z objednávky do příjemky na daný sklad.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Propojení na jídelníček (alergeny, ENH)

Nákupní portál FirstBuySale® je propojen s aplikacemi Inteligentní sklady a Interaktivní normování a Dietní systém pomocí Centrálního registru karet zboží. Karty zboží ze skladů lze přiřadit k centrálním kartám zboží. Díky tomu je automaticky doplňována informace o alergenech a energetických a nutričních hodnotách, které jsou vedeny u centrálních karet zboží na nákupním portálu. Tam je pro zákazníky udržujeme a aktualizujeme průběžně.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Kontaktujte nás

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, volejte, pište!


  Informace o ochraně osobních údajů