Jaké technické prostředky jsou potřeba k využití konceptu FirstBuySale®

Pro práci se systémem jsou třeba běžně dostupné prostředky, tedy počítač s operačním systémem Windows a připojení k internetu.

Lze oslovit poptávkou jednoho dodavatele?

Ano. Pokud je například s dodavatelem uzavřena dlouhodobá smlouva, není nutno oslovovat několik dodavatelů a porovnávat jejich nabídky, ale lze adresovat poptávku smluvními dodavateli.

Jak dlouho trvá celý proces nákupu?

Dle zkušeností našich zákazníků je tvorba „nákupního seznamu“ a jeho rozeslání dodavatelům otázkou několika minut. To proto, že celý systém je koncipovaný jako exportní a tudíž sám umí stanovit, kdy Vám určité zboží na skladě dojde anebo kdy dosáhne svého minimálního stavu – v tu chvíli navrhne kompletní požadavky na nákup tak, aby nedošlo ke zbytečnému předzásobení anebo na druhé straně, aby sklad (prodejna) nezůstal v žádný okamžik bez konkrétního zboží. Termín zasílání nabídek se určuje v hodinách, takže ještě týž den, opět v řádu minut lze provést výběr nejvhodnější nabídky a zaslání objednávky – vše elektronickou formou z jednoho místa.

Jak se dodavatel dozví o zaslané poptávce?

Dodavatel obdrží automaticky upozornění, že se od něj očekává nabídka jak ve formě e-mailové zprávy, tak ve formě zprávy SMS (pokud si ji nastaví), ale i tím, že se mu na portálu automaticky objeví poptávka k nacenění.

Jak vybrat správného dodavatele (z hlediska sortimentu, územního působení atd.)

Každý dodavatel při registraci zadává seznam komodit, které nabízí a zároveň lokality, ve kterých je schopen zboží dodat. Při výběru dodavatelů se automaticky nabídnou pouze ti, kteří dodávají požadované zboží v dané lokalitě. Pokud je třeba dodávat zboží na různá místa (různé sklady v různých lokalitách), systém sám udržuje tuto informaci a předá ji ve vhodné formě dodavateli (jak souhrnnou, tak i v členění podle závozních míst).

Při jak velkých nákupech je třeba plnit Zákon o veřejných zakázkách a které nákupy je nutno sčítat?

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách platí a je nutno jej v každém případě dodržovat i při nákupech za 1 Kč. Nákupy se, až na výjimky, musí sčítat vždy. Znění zákona je rozsáhlé a poměrně složité a podle individuálních podmínek obsahuje obvykle více možností jak postupovat. Platí ale, že je třeba zvolit správnou možnost, podle ní učinit větší množství úkonů a výsledek posléze písemně zdokumentovat a archivovat (v mnoha případech také zveřejnit). Protože může být poměrně velký problém se v tomto složitém procesu správně zorientovat a vystavit se riziku chyb a následnému postihu, je zde certifikovaný elektronický nástroj FirstBuySale®, který vás srozumitelně provede všemi procesy a současně automatizovaně pořizuje dokumentaci pro dokladování transparentnosti provedených postupů.

Lze v systému měnit zpětně ceny?

Nelze. FirstBuySale® je certifikovaný nástroj. Veškeré činnosti jsou v něm evidovány. Obsluha na straně odběratele může porovnávat cenové nabídky, ale nemůže do nich žádným způsobem zasahovat.

Lze v systému dohledat zpětně informace o výběrových řízeních?

Ano. Všechna výběrová řízení jsou archivována a připravena pro případnou kontrolu.

Každodenní výběrová řízení jsou časově náročná ..

FirstBuySale® nabízí nástroj „Soutěže“. Cena komodit se nesoutěží denně, ale například na týden, na 14 dní (potraviny se soutěží obvykle na měsíc, ovoce a zelenina na týden).

Pomůže nám namapování karet na centrální registr karet?

Ano. Systém bude automaticky přiřazovat k poptávanému zboží vaše karty zboží. Vy můžete pracovat s cenou.

Kontaktujte nás

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů