Hlídání cen zboží dle nastavených marží

Tvorba cen zboží v systému je (kromě možnosti ručního nastavení) realizována s využitím automatizace – připočtením marže (obchodní přirážky) a DPH k nákupní (skladové ceně). Marže přitom nemusí být zadána přesnou hodnotou ať již v Kč nebo v procentech), ale i povoleným rozsahem (např. 20 až 40%). Při automatizovaném  výpočtu se použije průměr (tedy 30%). Pokud se pak mění nákupní (skladová) cena, systém KREDIT hlídá, zda výsledná marže nepřesáhne povolený rozsah. Tato vlastnost zcela nahrazuje složité a pracné “ruční” hlídání potřebných marží a také zabezpečuje požadované finanční výnosy.

  • Spokojenost zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlení činnosti
  • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů