ICT a strategické služby – Výzva II

Projekt: 2.2 ITS02/152 Vytvoření aplikací ANETE Operativa a 1. Nákupní
Schválena úprava názvu aplikace 1.Nákupní na FirstBuySale

Termín: 1.1.2010 – 30.6.2012

Závazek: Vytvoření 3 pracovních míst

Tento projekt je zaměřen na podporu prodeje a klientských služeb. Společnost ANETE spol. s r.o. již delší dobu usiluje o přiblížení svým zákazníkům. Jádrem tohoto projektu je tvorba dvou aplikací:

ANETE Operativa a 1. Nákupní

Obě aplikace budou pomůckou nejen pro stávající a nové zákazníky společnosti ANETE spol. s r.o., ale také pro zaměstnance a aplikace ANETE Operativa také pro celé prodejní oddělení firmy.

Aplikace ANETE Operativa je praktickou ukázkou intenzivní péče o klienty. Umožňuje soustřeďovat všechny informace, které potřebuje uživatel znát o stavu zakázek firm yANETE. Obsahuje prostředky pro nonstop podporu, přehled stavu služeb, stavu řešení požadavků zákazníků a interních požadavků na inovace. Tato aplikace bude mít návaznost na přehledný a moderně laděný elearningový průvodce produkty společnosti. ANETE Operativa je aplikací, která firmě ANETE pomůže kontinuálně reagovat na změny tržních podmínek. Pomocí ANETE Operativa je možné inovovat produktové řady, manuály a nové funkce a nenutit současně klienty účastnit se řady dlouhých školení. To samé platí také pro nové zaměstnance firmy.

Aplikace 1. Nákupní je nákupní aplikací a internetovým obchodem třetího tisíciletí. Tato aplikace umožňuje řídit nákup zákazníků prostřednictvím internetového programu společnosti ANETE. Obě aplikace si kladou za cíl podporu zákazníků, všech dalších uživatelů, dlouhodobou úsporu nákladů a vyžaduje rozvoj programátorské základny společnosti. Cílem projektu je vytvořit dvě funkční aplikace, které budou dostupné svým uživatelům přes internet. V návaznosti na tvorbu těchto aplikací společnost ANETE plánuje zprovoznit tyto dvě aplikace formou webového rozhraní – internetového portálu. Nejlépe formou serverhostingu. Internetová varianta obou aplikací je finální součástí tohoto projektu. Případné náklady na serverhosting v souladu s metodikou nebudou započteny mezi způsobilé výdaje.

error: Content is protected !!
Sdílej