ICT a strategické služby – Výzva III

Projekt: 2.2 ITS03/730 – ICT a strategické služby – Výzva III / Inovace aplikací  KREDIT a FirstBuySale

Termín: 1.1.2014 – 30.6.2015

Závazek: Vytvoření 5 pracovních míst

Popis projektu

Společnost ANETE spol. s r.o. se více jak 20 let věnuje vývoji identifikačních systémů se specializací na systémy pro stravovací provozy. V současné době bylo rozhodnuto zásadním způsobem inovovat tradiční rodinu produktů s obchodním názvem KREDIT a navazující, nicméně oddělený, novější produkt FirstBuySale® (obchodní internetový portál). Jedná se o inovace jak z pohledu technologického, tak i oblasti rozšíření uživatelských funkcí a komfortu.

Konkrétní změny se týkají u produktů rodiny KREDIT modulů – Kancelář 8 Administrativa provozovny, Kancelář 8 Statistiky a KREDIT Sklady, v případě aplikace FirstBuySale® se jedná o Mezinárodní obchodování – internacionalizace produktu.

Vzhledem k tomu, že inovací produktů KREDIT a FirstBuySale®  bude podpořena nabídka řešení s výrazně rozšířenými vlastnostmi a budou vytvořena nová pracovní místa je projekt plně v souladu s cíli programu ICT a strategické služby, jehož cílem je podpora nových nebo inovovaných ICT produktů a služeb a podpora investování a tvorby nových pracovních míst v ICT sektoru. Podporou společnosti žadatele tak bude také zvýšena jeho konkurenceschopnost nejen na místním nebo lokálním trhu, ale v rámci celé EU, neboť o produkt je zájem v okolních státech. V současné době je na Slovensku více jak 50 zákazníků a je zájem také z Polska a Maďarska.

Vzhledem k tomu, že inovací obou systémů dojde k rozšíření palety funkcí existujících aplikací a systémy budou převedeny na vyšší systémovou platformu, která umožní zvýšení provozních parametrů, je naplněna také obsahová podmínka programu ICT a strategické služby.

Výstupy projektu

Cílem projektu je kromě zásadní modernizace produktů jednak plného využití a zvýšení konkurenceschopnosti stávajících zaměstnanců také vytvoření 5 nových pracovních míst v souvislosti s aktuálními potřebami inovačního projektu. Jedná se o pozice samostatných programátorů, jejichž úkolem bude pomocí moderních technologií realizovat ve spolupráci se stávajícím vývojovým týmem veškeré požadavky týkající se inovace obou produktových řad. Noví zaměstnanci budou přijímáni v návaznosti na potřeby vývojového týmu. Klíčové technologie pro portál jsou: .NET 4.5, ASP.NET MVC 5, Entity Framework 6, MS SQL Server 2008 (případně MS SQL Server 2012).

error: Content is protected !!
Sdílej