Implementujeme Centrální stravovací systém pro zdravotnická zařízení skupiny AGEL

Společnost ANETE uzavřela smlouvu se společností Medical Systems ze skupiny AGEL na dodávku Centrálního stravovacího systému pro zdravotnická zařízení této skupiny. Do nového jednotného stravovacího systému bude zapojeno celkem 9 nemocnic a projekt se dotkne téměř 5 500 strávníků, především z řad zaměstnanců a pacientů těchto zdravotnických zařízení. Samotná implementace projektu bude dokončena v roce 2022.

„Realizace projektu umožní lepší a efektivnější řízení stravovacích provozů nemocnic, které jsou součástí projektu, zautomatizuje řadu rutinních procesů ve stravovacích provozech a současně dále zvýší uživatelský komfort všech strávníků. Z hlediska realizace se jedná o velmi komplexní projekt, na jehož realizaci se podílí celkem 15 různých organizací. Do nového stravovacího systému budou zaintegrovány 4 již existující informační systémy a současně do něj budou převedena data ze 4 dalších softwarových platforem, které jsou dnes v rámci skupiny AGEL využívány“, říká Miloš Rauš, spolumajitel a obchodní manažer společnosti ANETE.

Cílem projektu je nahrazení stávajících jednotlivých stravovacích systémů nemocnic a jejich sjednocení tak, aby bylo umožněno centralizované řízení, kontrola a vyhodnocování jednotlivých stravovacích provozů. Napojení na další informační systémy umožní postupnou elektronizaci a automatizaci všech procesů v rámci stravování. Vytvoří také prostor pro rozšíření služeb zákazníkům.

„Kvalita a digitalizace poskytovaných služeb je jedním z pilířů, na kterém skupina AGEL dlouhodobě buduje své podnikání. Jsem přesvědčený, že nám nový Centrální stravovací systém umožní nejen další výrazné zefektivnění práce a úsporu v provozních nákladech, ale především dále zvýší komfort a rozsah služeb nabízených našim zákazníkům“, říká Jakub Košina, člen představenstva společnosti Medical Systems.

O skupině AGEL

AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Jen v České republice v současné době AGEL provozuje 14 nemocnic, širokou síť poliklinik a specializovaných zdravotnických zařízení, síť lékáren, laboratoří a distribučních společností. Od roku 2006 působí AGEL také na Slovensku. Ve Skupině AGEL pracuje na 14 tisíc zaměstnanců.