Informace o historii účtu

V systému KREDIT se detailně vede přehled pohybů na účtu registrovaného klienta. Přehled obsahuje informace o vložených zálohách, úhradách za jídla a sortiment, časové razítko provedení pohybu a místo provedení pohybu. Přehled za zvolené období je pak k dispozici ve správě systému (tisková sestava) a na dalších zařízeních / aplikacích, ke kterým  má klient přístup (Prezentační místo, WebKredit, MobilKredit).

  • Spokojenost zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlení činnosti
  • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů