Kniha přání a stížností

Modul elektronické Knihy přání a stížností v systému KREDIT je vytvořený jako náhrada klasických papírových knih přání a stížností umístěných ve stravovacích provozech. Kniha přání a stížností je určena všem registrovaným klientům v systému KREDIT, kteří mají přístup do webové aplikace WebKredit  a slouží pro záznam připomínek, námětů, dotazů, pochval a případných reklamací klientů v souvislosti s provozováním  stravovacích zařízení. O vzniku připomínek jsou příslušné obsluhy informovány mailem, odpovědi mohou být individuální i hromadné.

  • Spokojenost zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlení činnosti
  • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů