Napojení na externí platební systémy

Provozovatelé systému KREDIT někdy využívají další specializované platební systémy (např. pro samoobslužný prodej reprografických služeb, knihovní systém atd.). V případě, že klienti dříve hradili poskytovanou službu ze svého účtu v daném systému, vkládali své peníze na více účtů podle používaných systémů, což pro ně bylo velmi nekomfortní. Systém KREDIT lze v těchto případech využít jako centrální platební systém. Napojením na systém KREDIT se při prodejích v jiných platebních systémech využívá účet klienta v tomto systému. Klient tedy vkládá peníze jen na jeden účet a celkový přehled o jeho čerpání získá také ze systému KREDIT (např. včetně souhrného daňového dokladu).
  • Spokojenost zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlení činnosti
  • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů