Úspora nákladů a času při nákupu suroviny při zvýšení kvality dodávek. Podstatná úspora a zrychlení práce, transparentnost. Napojení na skladové hospodářství a využití stávajících technických prostředků.

Komplexní řešení (od skladu dodavatele po talíř strávníka) s trendy 21. století, pro podnikové jídelny, stravovací provozy veřejné správy, cateringové společnosti a další.

Dietní stravování      anete

Komplexní řešení (od skladu dodavatele po talíř strávníka) s trendy 21. století, pro nemocnice a zdravotnická zařízení, ústavy různého zaměření, domovy důchodců, vězeňskou službu a další.

Ubytování        anete  anete

Moderní ubytovací systém provázaný se související agendou stravování a další evidence.

Transformace stávajících provozů do moderních, efektivních a produktivních provozů, srovnatelných s nejlepšími provozy v oblasti stravování.

Jedna karta stačí… Stravovací, prodejní a platební systémy, docházka, přístupy, parkoviště, identifikační karty a čipy nejrůznějších typů…

Platební systémy         anete

Nákupy a platby z jednoho účtu, jednou kartou – stravování, kopírky, výdejové automaty, půjčovna, skriptárny, knihovny, lékárna, prodej zboží a služeb jakéhokoliv zaměření. Více různých provozovatelů s různým IČO zapojeným do jednoho systému, clearing…

Sdílení a přenos jednou pořízených dat mezi systémy zákazníka – vždy aktuální a přesné informace a náhledy nad souvisejícími daty bez nutnosti časově náročného a chybami zatíženého ručního opisování.

Podpora a servis          anete

Široká škála služeb od analýzy provozu, návrhu řešení, customizace systému, implementaci, školení uživatelů i administrátorů po následnou aktualizaci systémů, legislativní upgrade, podporu a servis, HotLine, HelpDesk.

Společenská angažovanost         anete

Aktivní podpora regionálních výrobců. Umisťování regionálních produktů na trh hromadného stravování. Podpora zdravé výživy zákazníků hromadného stravování.

Kontaktujte nás

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů