Identifikační systémy


Jedna karta stačí …
Stravovací, prodejní a platební systémy, docházka, přístupy, parkoviště, identifikační karty a čipy nejrůznějších typů.

 

Můžete mít dokonale nastavenou výrobu na co největší produktivitu, znát jak se chovat k zákazníkům, ale to vše je Vám k ničemu pokud nemáte zaměstnance na pracovišti. Efektivně řídit, sledovat a evidovat pracovní dobu je v dnešní době základ úspěšného podnikání.

Elektronický způsob evidence příchodů a odchodů osob s možností následného zpracování a vyhodnocení pořízených údajů musí umět zpracovat rychle a přehledně. Systém musí dokázat zpracovávat docházku pro malou organizaci, ale i pro velké celky kdy v jednom systému je vícero firem na sobě nezávislých. V návaznosti na přístupový systém je potřeba sledovat oprávněnost vstupů do zón, případně zajistit evakuační sestavu pro případ havárie.

Každý zaměstnanec má svoje identifikační médium, které si na příslušném terminálu označuje příchody a odchody, popřípadě volí důvody přerušení práce nebo důvod nepřítomnosti na pracovišti. Vyhodnocené údaje mohou sloužit jako podklady pro zpracování mezd. Další přístup k údajům v centrále je chráněný a korekci může vykonávat jen osoba oprávněná k manipulaci s údaji.

Program pracuje nezávisle na sběru údajů, a tím umožňuje zpracování dat a tisk výstupních sestav v libovolném čase. Při návrhu jsou použity platné předpisy používané při evidenci docházky a všechny následné změny jsou automaticky zařazeny do programu. Parametry programu lze nastavovat v širokém rozsahu správcem systému.

Uplatnění

KREDIT inteligentní sklady a interaktivní normování

Inteligentní sklady jsou určeny především pro provozy hromadného stravování. Kromě všech standardních funkčností nabízí  rychlejší práci na všech úrovních od vyhledávání přes pořizování dat (elektronické načítání dodacích listů pomocí EDI nebo přes portál FirstBuySale®) až po kontrolu a optimální řízení skladových zásob.
Interaktivní normování je určeno pro řízení efektivního hospodaření již na úrovni sestavení receptur a jídelníčků, kdy systém poskytuje ekonomická data, při zohlednění všech provozních specialit, s ohledem na efektivitu nákladů (jak nákladů surovinových, tak i pracností).

KREDIT – komfortní prodej

Systém KREDIT – komfortní prodej je široce variabilní systém. Nejrůznější režimy použití lze zajistit pouhou změnou konfiguračních parametrů, a to i v již běžícím provozu. Je to modulární systém, který umožňuje uplatnění ve všech typech stravovacích provozů a respektuje potřeby provozovatele i klienta. Pro provozovatele, ale i strávníky přináší zjednodušení činností spojených s objednáváním a prodejem jídel a sortimentu s maximálním využitím automatizace procesů. Nezanedbatelné je i zvýšení komfortu pro obě strany.

KREDIT pro nemocnice a zdravotnická zařízení

Systém KREDIT pro nemocnice a zdravotnická zařízení rozšiřuje standardní systém o vysoce specializované funkčnosti, které zrychlují a ulehčují práci v tomto typu organizací. Kromě standardních možností objednávání či prodeje jídel pro zaměstnance umožňuje systém KREDIT pro nemocnice a zdravotnická zařízení i objednávání diet pro pacienty. Součástí je i podpora tabletového systému výdeje stravy prostřednictvím poskytovaných sestav: přísun jídel a jejich částí (receptur) k výdejnímu pásu, tisk štítků (oddělení – strávník – dieta), možnost evidence vydávaného nádobí a řadu dalších. Propojením na koncept FirstBuySale® pak stravovací provoz získává nástroj pro nákup kvalitních surovin za optimální ceny.

Podpora a servis

Technická podpora je zajištěna prostřednictvím zákaznické linky. Na základě servisních smluv jsou poskytovány komplexní služby podpory – profylaktické prohlídky systému, expresní dálková údržba softwaru a dat, expresní servis v místě plnění a zápůjčky HW po dobu opravy. Na základě smlouvy o aktualizaci programového vybavení jsou poskytovány nové verze a tím je zároveň zajištěna časově neomezená záruka na software. Firma ANETE spol. s r. o. nabízí širokou škálu služeb od analýzy provozu, návrhu řešení, uzpůsobení systému na míru, implementaci, školení uživatelů i administrátorů po následnou aktualizaci systémů a legislativní upgrade. Abychom byly svým zákazníků stále k dispozici mohou naši zákazníci využít systém HelpDesk a zákaznickou linku HotLine.

FirstBuySale®

FirstBuySale® je certifikovaný nástroj pro elektronické obchodování, který v maximální míře podporuje automatizaci obchodních procesů, rozšiřuje obchodní příležitosti a snižuje provozní náklady.

 

f-regiony®

Statisíce strávníků využívají denně služeb hromadného stravování. V menzách, ve školních jídelnách, v nemocnicích, v podnikových jídelnách, ve stravovacích provozech úřadů… Pouze nepatrný zlomek z těchto stovek tisíců jídel je připraveno ze surovin daného regionu. Je to škoda, když stále častěji slyšíme o zájmu strávníků o tato jídla. A přesto tento trend v hromadném stravování nenašel pevné místo.
Neziskový projekt f-regiony®si klade za cíl tuto situaci změnit a funkčním způsobem podporovat regionální výrobce. Projekt poskytuje organizační, marketingovou a technickou pomoc pro uplatnění kvalitních regionálních potravin na trhu hromadného stravování.

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, volejte, pište!

+420 604 291 208


    Informace o ochraně osobních údajů