Docházkový systém

slouží k registraci zaměstnanců při příchodu nebo odchodu (po přiložení čipu nebo otisku prstu). Každý pracovník si jejich prostřednictvím může ověřit stav svých odpracovaných hodin, nárok na dovolenou apod.

Používáním docházkového systému dosáhnete:
 • omezení chybovosti při zpracování dat o docházce
 • efektivnějšího využívání pracovní doby
 • kvalitativní zvýšení osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky)
 • vyloučení neoprávněných přesčasových hodin a jejich sledování

Dále dosáhnete časových a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro zpracování mezd. Na základě výše uvedených skutečností lze velmi snadno vypočítat rychlou návratnost prvotní investice na pořízení systému.

Přínosy pro:
Mzdovou účetní
 • podrobné informace o docházce pro mzdové účely
 • napojení na účetní a personální systémy
 • mohou zapisovat dlouhodobé nepřítomnosti, přidávat nové pracovníky a provádět změny potřebné pro řízení mzdové agendy
Recepci

Má přehled o přítomnosti zaměstnanců na jednotlivých pracovištích, dlouhodobých nepřítomnostech a dalších informacích potřebných pro chod recepce.

Vrcholový management

Má přehled o přítomnosti zaměstnanců na jednotlivých pracovištích
a o jejich docházce. Mohou schvalovat plánované i již evidované
nepřítomnosti,  například dovolené nebo změny v registraci docházky.
Přehled naplněnosti směn.

 Vedoucího

Mají podobný přehled o svých zaměstnancích. Mohou navrhovat dovolené, změny v registraci docházky a další operativní změny. Editace, plánování dovolený ….

Přístupový systém

slouží k ochraně a zabezpečení objektů. Používá identifikační média, např. bezkontaktní karty, ve kterých je zakódována informace o přístupových právech uživatele.

Zavedením přístupových systémů dosáhnete:
 • omezení volného a nekontrolovatelného pohybu osob ve sledovaných prostorech objektů
 • omezení pohybu osob v čase
 • nahrazení mnoha klíčů jednou kartou nebo čipem
 • zvýšení komfortu ovládání
 • zvýšení konkurenceschopnosti
 • umožnění přístupu pouze vybraným skupinám
 • možnosti stanovení sazby za pobyt v určitých prostorách
 • omezení nežádoucího pohybu vozidel v areálu
Přínosy přístupového systému:
 • jednoznačná identifikace zaměstnance pomocí identifikačního média (karta, klíčenka, čip, biometrické údaje)
 • spolehlivé sledování, evidence a řízení průchodů osob prostřednictví snímačů a přístupových mechanismů (dveře, turniket, závora, brána, branka atd.)
 • ochrana hmotného i nehmotného majetku firmy
 • zajištění přehledu o pohybu pracovníků po areálu
 • kontrola přístupu ke chráněným firemních informacím
 • záznam historie (průchody se zaznamenávají v uživatelském SW, kde jsou kdykoliv k nahlédnutí)
Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, volejte, pište!

+420 604 291 208


  Informace o ochraně osobních údajů