Obrázky a piktogramy jídel

Informace o jídle v jídelníčku systému KREDIT lze doplnit o obrázek jídla. Obrázek může být připravený předem a uložený u jídla  v sortimentu jídel nebo i v šabloně pro tvorbu jídelníčků. Obrázky jídel pak lze prezentovat na některých zařízeních systému  KREDIT (Prezentační místo, WebKredit, MobilKredit a Denní menu). Dále lze v jídelníčku k jídlu přiřadit jeden nebo více piktogramů (ikonek), které nějakým způsobem blíže charakterizují dané jídlo (např. rozlišení masových, zeleninových a sladkých jídel apod.). Speciálním použitím piktogramů je pak označování regionálních jídel. Piktogramy se u jídel prezentují na stejných zařízeních,  jako obrázky.

  • Spokojenost zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlení činnosti
  • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů