Ujišťujeme Vás, že společnost ANETE spol. s r.o. věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů a údajů vašich klientů. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) se řídíme platnými zákony České republiky, závaznými podnikovými pravidly schválenými vedoucími dozorovými úřady v rámci EU. 

Veškeré údaje, které společnost ANETE spol. s r.o. shromažďuje, zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu nebo dobu trvání smluv a s využitím maximální možné míry zabezpečení. Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, ale i dodavatelů, partnerů a samozřejmě zaměstnanců, je naší prioritou.  

Kdo údaje sbírá

ANETE spol. s r.o., IČ 469 70 126, se sídlem Brno-Lesná, Okružní 834/29a, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7172. Kontaktní e-mail: gdpr@anete.cz 

Jaké údaje sbíráme

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): 

Poskytování služeb, plnění smlouvy, organizace webinářů, školení 

  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě
 

Osobní údaje adresné a fakturační nezbytně potřebujeme k účelu plnění smlouvy.   

E-mailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli vytvořit a zaslat přístupy do aplikace a webového rozhraní. Pokud se registrujete na vysílání některého z našich webinářů, vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebujeme také k zajištění organizace daného webináře.  

Zpracování osobních údajů: 

Marketing

Zasílání personalizovaných sdělení 

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, telefon), pohlaví, na co klikáte v e-mailech a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Nechceme vám posílat letáky, které vás nezajímají. Proto sledujeme, jestli máte o naše e-maily zájem a pomocí toho, na co v e-mailech klikáte se vám snažíme přizpůsobit obsah těchto e-mailů.  

Pokud jste naším zákazníkem vnímáme náš oprávněný zájem posílat vám tyto newslettery na míru maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky.  

Pokud od nás získáváte vzdělávání zdarma (e-book, webinář nebo jeho záznam) nebo se registrujete k odběru novinek na blogu, budeme vám zasílat naše newslettery na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení. 

Ve obou případech se můžete ze zasílání newsletterů odhlásit, v každém obdrženém e-mailu. Nebudeme se na vás zlobit. Je to vaše právo.  

Poskytování podpory

Pokud nás požádáte o pomoc při řešení Vašich problémů při užívání námi nabízených služeb, zpravujeme Vámi poskytnuté osobní údaje za účelem poskytnutí služeb podpory (školící videa, dokumentace apod.) 

K tomuto zpracování tedy bude docházet na základě našeho oprávněného zájmu.  

V případě poskytování podpory si Vaše osobní údaje spolu se záznamy o průběhu technické podpory ponecháme ještě po dobu 3 let od ukončení technické podpory, a to za účelem ochrany našich právních zájmů a možnosti vyhodnotit, zda Vám podporu poskytujeme kvalitně.  

Proti tomuto zpracování můžete kdykoliv podat námitku. 

Poskytování zpětné vazby

Pokud vy nebo Váš zaměstnavatel využíváte některý z produktů společnosti ANETE, spol. s r.o., může se stát, že Vás za účelem vyhodnocování našich služeb požádáme o zpětnou vazbu. Pokud se nám rozhodnete se zlepšováním našich služeb pomoci, zpracujeme údaje, které nám přitom poskytnete, na základě našeho oprávněného zájmu, proti čemu můžete podat kdykoliv námitku. 

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pokud vy nebo Váš zaměstnavatel využíváte některý z produktů společnosti ANETE, spol. s r.o., může se stát, že Vás za účelem vyhodnocování našich služeb požádáme o zpětnou vazbu. Pokud se nám rozhodnete se zlepšováním našich služeb pomoci, zpracujeme údaje, které nám přitom poskytnete, na základě našeho oprávněného zájmu, proti čemu můžete podat kdykoliv námitku. 

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 

Fotografie a video záznamy ze seminářů

Na některých našich živých akcích – školeních, seminářích, … pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce. 

Proč údaje sbíráme

Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.  

Údaje sbíráme, abychom mohli zodpovědět vaše dotazy. Je-li předmětem dotazu poptávka zboží či služeb, jsou údaje sbírány a uchovávány dále proto, abychom vám mohli zaslat vyžádanou nabídku a následně uzavřít a plnit smlouvu stejně jako zákonné povinnosti s tím související. 

Naše webové stránky, kterých se tyto zásady týkají jsou: 
www.anete.cz / www.anete.sk
www.infopro.cz
www.firstbuysale.cz 
www.f-regiony.cz 

Jak dlouho máme údaje uložené

Po odeslání odpovědi na váš dotaz jsou údaje vymazány, není-li potřeba jejich uchování pro budoucí plnění smlouvy nebo v případě vaší registrace pro zasílání marketingových informací naší společnosti. 

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Všichni táhneme za jeden provaz a o vaše údaje pečujeme jako o své vlastní. 
Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami v rámci našich aplikací a nepotřebujeme k nim zapojit třetí strany. 

Pro zajištění dílčích zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.  

Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako my a zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou.  

Jsou to především dodavatelé z oblasti: serverové infrastruktury, bezpečnosti a účetnictví. 
Dále využíváme služby Google Analytics, v případě vašeho souhlasu Facebook pixel k cílení reklamy. 
Je možné, že pro usnadnění a zkvalitnění zpracování se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. 

Předávání dat mimo Evropskou Unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: gdpr@anete.cz.  

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.  

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.  

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)  

Právo vznést námitku  

Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně.   

Právo na přenositelnost 

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.  

Právo na výmaz (být zapomenut) 

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému 
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že máte dojem, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, obraťte se prosím na gdpr@anete.cz. Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník nebo pokud jste od nás získali vzdělávání zdarma, na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu. 
V jiných případech (např. registraci pro odběr novinek) vám je posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. 

Cookies a další podobné technologie

Na našich stránkách používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory umístěné na Vašem zařízení, které nám umožňují Vaše zařízení poznat při Vaší další návštěvě a pamatovat si tak například Vaše přihlášení.
Souborů cookies existuje mnoho druhů a slouží rozdílným účelům, více o jejich fungování se můžete dozvědět níže:

Podle toho, kdo soubory cookies na Vaše zařízení ukládá a dále s nimi pracuje, se cookies dělí na soubory cookies první strany, které vytváří přímo daná internetová stránka, tedy my. Tyto soubory slouží zejména k zajištění správného fungování těchto stránek. Cookies třetích stran nejčastěji slouží marketingovým účelům, ale umožňují rovněž sdílet obsah sociálních sítí nebo vkládat videa. Podrobnosti jsou uvedeny níže pro jednotlivé soubory cookies, které používáme.

Nastavení cookies na Vašem prohlížeči

Všechny kategorie i konkrétní jednotlivé cookies si můžete vždy nastavit v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, může se stát, že internetové stránky nebudou správně fungovat nebo můžete být například nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky. Nejsou-li některé cookies na stránkách povoleny, můžete se tak setkat s různými potížemi.

Typy cookies
Nezbytné cookies

Jejich ukládání je nutné pro funkčnost našich stránek a ukládají se v nich mimo jiné informace nezbytné pro zabezpečení uživatelských účtů, fungování navigace na našich stránkách, umožňují zabezpečený přístup do soukromých částí našeho webu registrovaným uživatelům apod.

Bez těchto souborů nemohou naše stránky řádně fungovat, jinými slovy bychom Vám nemohli poskytnout naše služby. Zpracování nezbytných cookies tedy není podmíněno Vaším souhlasem.

Tyto soubory cookies o Vás neshromažďují žádné informace využitelné pro marketingové ani jiné než uvedené účely.

Přestože Vám to nedoporučujeme, můžete i tak ukládání těchto cookies zabránit, a to opuštěním našich stránek nebo změnou nastavení ve svém prohlížeči. Všechny moderní internetové prohlížeče Vám totiž umožňují změnit nastavení ukládání cookies souborů, a to například tak, aby docházelo k přijímání všech souborů cookies, aby nedocházelo k přijímání cookies od třetích stran, nebo aby nedocházelo k vytváření a ukládání žádných souborů cookies. Pokud zvolíte poslední možnost, funkčnost Vámi navštěvovaných stránek včetně této bude značně omezena.

Preferenční cookies

Umožňují Vám si naše stránky přizpůsobit Vašim potřebám. Díky nim mohou být Vaše další návštěvy příjemnější a produktivnější, protože už budeme vědět třeba to, zda jste nám dali souhlas s ukládáním souborů cookies, jak máte na našich stránkách nastaveno vyhledávání, jak jste si nastavili účet, zda máte nějaké zboží v košíku atd.

Podobně jako nezbytné cookies soubory, ani preferenční cookies neobsahují informace, které by mohly být použity pro marketingové účely.

Analytické cookies

Sbírají informace o prohlížení našich stránek a následně, v jejich anonymizované podobě s nemožností Vás zpětně jakýmkoliv způsobem identifikovat, nám pomáhají porozumět tomu, jakým způsobem si naše stránky jejich návštěvníci prohlížejí. Získané informace používáme k tomu, abychom stránky co nejvíce přizpůsobili Vašim potřebám.

K provádění analýzy používáme nástroj Google Analytics od společnosti Google, která však nemá přístup k Vašim údajům v jejich neanonymizované podobě.

Reklamní cookies

Sbírají informace o tom, které naše produkty Vás zaujaly a umožňují nám nebo našim reklamním partnerům zobrazovat na této nebo jiných stránkách reklamu, která by pro Vás mohla být více relevantní. Díky těmto cookies také můžeme limitovat počet zobrazení naší reklamy na Vašem zařízení a měřit efektivitu našich reklamních kampaní.

Seznam souborů cookies, které používáme
Název souboru Typ Původ Blokace Trvalý/Relace Platnost Účel

Tyto zásady zpracování jsou platné od 1.5.2018.