Přínosy

FirstBuySale® umožňuje vstup firem do prostoru elektronického obchodování s cílem získání a rozšíření obchodních partnerů. Jednou z velkých předností systému je jeho centrální databáze zboží (produktů), která zásadním způsobem urychluje a upřesňuje práci s poptávkami a nabídkami. Umí automaticky přiřadit karty zboží nakupujícího, ke kartám zboží prodávajího a tím urychluje komunikaci i zvyšuje počet oslovení obchodních parnerů.

 

 • Zajištění obchodu 24 hodin denně
 • Automatizace obchodních činností
 • Výběr z mnoha nabídek dodavatelů
 • Zpřehlednění celého procesu nákupu
 • Podstatné snížení chybovosti zadávaných dat
 • Automatická optimalizace stavu zásob
 • Možnost úspory času i pracovních kapacit
 • Statistické hodnocení nákupů
 • Manažerské rozhodování na základě přesných dat
 • Centralizovaný nákup z jednoho místa – sdružování požadavků ze všech středisek organizace
 • Větší objem nakupovaného množství – nižší ceny
 • Možnost sdružování firem a vytvoření centrálního nákupu – lepší cena a slevy od dodavatelů
Centrální registr karet

Procesy a komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem řídí tzv. centrální registr karet FirstBuySale®, který „překládá“ požadavky odběratelů do řeči jejich dodavatelů.

Centrální registr karet umožňuje hladkou a zároveň jednoznačnou komunikaci mezi skladovými kartami odběratele a skladovými kartami dodavatele. Každý „hovoří svou řečí“ a přesto dodavatel ví přesně, co od něj odběratel požaduje a odběratel má jistotu, že od dodavatele dostane to, co potřebuje.

Centrální registr karet je průběžně aktualizován a reaguje na nové zboží dodavatelů i specifické požadavky odběratelů.

Logistika požadavků

FirstBuySale® pomáhá řídit logistiku nákupu díky individuálnímu nastavení optimálních procesů.

Tento SW modul představuje účinný nástroj pro vytváření a následný sběr požadavků na nákup zboží, materiálu či služeb. Požadavky na nákup mohou vznikat z potřeby doplnění skladových zásob, zajištění surovin pro plánovanou výrobu nebo dostupnosti prodejního sortimentu. Aplikace všechny požadavky k určitému datu sdružuje podle jednotlivých komodit a zajistí jejich přenos na portál FirstBuySale® ve formě poptávek.

Technické požadavky

Pro využívání služeb portálu FirstBuySale® je třeba z důvodu ověřování podpisu operační systém WINDOWS XP a vyšší.

Podporované prohlížeče:

 • Mozilla Firefox verze 15.0 a vyšší
 • Internet Explorer verze 8 a vyšší
 • Opera verze 11 a vyšší
 • Google Chrome verze 21.0 a vyšší

Elektronický nástroj nekontroluje použité formáty a rozhodnutí o akceptovatelných (otevřených) formátech pro danou zakázku je plně v kompetenci zadavatele.

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


  Informace o ochraně osobních údajů