Pevné ceny jídel pro více skupin strávníků

Jídla se v systému prodávají za ceny dané ceníkem. Ceník umožňuje zadání prodejní ceny pro konkrétní alternativu jídla pevnou částkou, přitom lze zadat různé prodejní ceny pro různé kategorie strávníků. Kromě prodejní ceny lze zadat do ceníku i další cenové složky (cena surovin, režijní náklady, plná cena, příspěvek zaměstnavatele apod.). Výstupní sestavy pak poskytnou přehledy podle definovaných cenových složek.

  • Spokojenost zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlení činnosti
  • Zvýšení zisku

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů