Vyberte stranu

Alternatívne jedálne lístky

Prezentácia jedálnych lístkov v tlačenej podobe, alebo na zariadeniach na to určených, sa štandardne zobrazuje v češtine (slovenčine) podľa krajiny použitia.

Pre prevádzkovateľov, kde sa vyskytuje cudzojazyčná klientela, možno navyše prezentovať jedálne lístky v ďalšom jazyku (napr. angličtina). V súvislosti s alternatívnym jazykom je možné využiť všetky štandardné funkcionality jedálneho lístka, vrátane jeho tvorby zo sortimentu jedál a šablón jedálnych lístkov.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This