Vyberte stranu

Ankety

Systém KREDIT umožňuje prevádzkovateľom využívať anketové kampane s cieľom získať spätnú väzbu od zákazníkov (stravníkov) napríklad hodnotením jedál, prostredia výdajne, obsluhy, prípadne prostredníctvom odpovede (názoru) zákazníkov na akúkoľvek všeobecnú otázku. Ankety s vopred pripravenými otázkami a definovanými súbormi odpovedí možno klientom zobraziť na zariadeniach systému KREDIT (Prezentačné miesto, WebKredit a MobilKredit). Odpovede sú ukladané v databáze systému a následne štruktúrovane prezentované príslušným obsluhám (aj s možnosťou grafickej prezentácie). Výsledkom sú marketingové a prevádzkové prieskumy zlepšujúce nielen vzťahy s koncovým zákazníkom, ale prinášajúce aj zmenu v konkrétnej ponuke a prevádzkových podmienkach.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This