Vyberte stranu

Automatické sledovanie chybovosti aplikácií

V rámci zvyšovania spoľahlivosti systémov dodávaných spoločnosťou ANETE sú do novo vytváraných aplikácií zabudované mechanizmy pre sledovanie chybovosti. Pri vzniku chyby (výnimky) aplikácia zaznamená informáciu o vzniku výnimky, záznam obrazovky tesne pred vznikom výnimky a logovacích súborov.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů

    Share This