Vyberte stranu

Automatizované plnenie zoznamu klientov

Registrovaných klientov je možné v systéme zakladať a udržiavať ručne. Nie je to však vhodné pre prevádzkovateľov s tisíckami alebo desiatkami tisíc klientov ani pre prevádzkovateľov s väčšou fluktuáciou klientov (napr. základné a stredné školy na začiatku školského roka). Problémom je aj väčšia chybovosť.

Systém KREDIT preto umožňuje prepojenie na personálne systémy a dopĺňanie (aktualizácia) zoznamu klientov potom prebieha automaticky v požadovaných časových intervaloch (buď okamžite pri každej zmene, alebo napr. raz za deň).

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů

    Share This