Vyberte stranu

Automatizovaný odpis zo skladu

Systém KREDIT umožňuje automatizovaný odpis tovaru alebo jedál zo skladu (tzv. generovanie výdajky do skladového hospodárstva). Generovanie výdajky sa vykonáva na pokyn obsluhy spravidla raz denne (systém, samozrejme, s ohľadom na predaje priebežne mení stav skladu, aj keď zatiaľ nevznikla výdajka).

Odpis možno vykonávať z priamo priradených kariet tovaru alebo podľa receptúry (tovar alebo jedlo má priradenú receptúru) – odpis je potom vykonaný z kariet tovarov obsiahnutých v receptúre. Ide o zásadné zrýchlenie práce obslúh a tiež zníženie chybovosti.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

Share This