Vyberte stranu

Čašnícka pokladňa

V systéme KREDIT sa využíva na predaj jedál pokladňa(kasa). Táto aplikácia sa štandardne používa ako pultová (jedna pokladníčka, jeden otvorený pokladničný blok), možno ju však prepnúť aj do režimu čašnícka (reštauračná). V tomto režime môže s Kasou pracovať naraz viac pokladníkov (čašníkov) a každý z nich môže mať podľa potreby otvorených viacero pokladničných blokov. Pokladničný blok možno priradiť ku konkrétnemu stolu a stoličke.

Aplikácia umožňuje odovzdávanie pokladničných blokov medzi čašníkmi, zlučovanie viacerých pokladničných blokov (alebo ich častí) do jedného, prípadne rozloženie jedného pokladničného bloku (alebo jeho časti) na viac rôznych pokladničných blokov.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů

    Share This