Vyberte stranu

Centralizovaný systém

Skladové hospodárstvo s normovaním možno prevádzkovať ako centralizovaný prevádzkový systém. To zlacňuje, sprehľadňuje a zrýchľuje prácu v prevádzke. Jednotlivé prevádzky nezávislé od lokality využívajú aplikácie a databázu nainštalovanú na centrálnom serveri (terminálové pripojenie). Výhodou je centrálne riadený zoznam kariet a číselník dodávateľov. Prevádzky si môžu viesť vlastné knihy receptúr. Kontrola hospodárenia je na úrovni prevádzky aj na úrovni centra.

  • Zrychlenie činnosti 58% 58%
  • Úspora práce a času 58% 58%
  • Zvýšenie zisku 28% 28%
  • Spokojnosť zákazníka 100% 100%

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů

    Share This