Vyberte stranu

eBanking

Modul eBanking slúži v systéme KREDIT na vkladanie preddavkov na účty registrovaných klientov bezhotovostným spôsobom (prevodom z bankového účtu klienta). Klient pritom môže využívať jednorazové alebo trvalé príkazy a tiež formu inkasa. Modul eBanking potom umožňuje poloautomatizované vkladanie súm na účet na základe elektronického výpisu z banky prevádzkovateľa. Ďalšou funkčnosťou je možnosť prevodu nevyužitého zostatku účtu na bankový účet klienta. Šetrí drahú a časovo náročnú prácu s hotovosťou.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This