Vyberte stranu

Financování systému

Pronájom systému

Pri tejto forme komplexnej dodávky nie je systém majetkom užívateľa, ale zostáva v majetku spoločnosti ANETE, ktorá plne garantuje jeho funkcionalitu, zmeny legislatívy a poskytovanie služieb. V cene prenájmu môže byť zahrnutá aj servisná a maintenance zmluva. Mesačné poplatky za prenájom sú potom prepočítané podľa skutočnej ceny systému.

Priama platba

Vzhľadom na to, že jedným z najdôležitejších kritérií je cena, je nevyhnutné pre dodávku všetkých systémov pracovať s čo najpresnejšie definovanými HW a SW produktmi a službami. Najrozšírenejšou formou získania systému, produktov či služieb je priama platba.

Ak má zákazník záujem o rozšírenie už existujúcich častí HW, SW modulov, siete alebo služieb, všetko môže byť zahrnuté do jedinej, komplexnej ponuky – dodávky. Ak však zákazník o rozšírenie záujem nemá, dá sa spravidla plne využiť už existujúci HW, SW, rovnako ako kabeláž, a podobne.

Systémy, dodávané spol. ANETE, sú štandardne navrhované pre bezkontaktné identifikačné médiá, dajú sa však využiť aj u už existujúcich identifikačných médií.

Súčasťou dodávky môže byť uzatvorenie servisnej a maintenance zmluvy. Zmluvy garantujú poskytovanie servisu v dohodnutých termínoch aj priebežnú aktualizáciu SW. Mesačné poplatky sú potom vyčíslované buď podľa celkového dodaného objemu HW a SW prostriedkov a služieb alebo je dohodnutý paušál..

Mimoriadna ponuka pri priamom spôsobe platby:
Možnosť zapožičania modulu internetového/intranetového objednávania WebKredit až na 1 rok zdarma.

Leasing

Pre všetkých záujemcov sme schopní ponúknuť financovanie celej komplexnej dodávky formou splátok.

Ponúkame možnosť výhodného nákupu formou Finančného leasingu, Zákazníckeho úveru alebo Splátkového predaja u spoločnosti ČSOB leasing, s ktorou naša spoločnosť úzko spolupracuje, ktorá ku všetkým finančným produktom poskytuje aj súvisiace služby, najmä komplexné ekonomické a daňové poradenstvo a pod.. – viacej na www.csobleasing.cz .

Vzhľadom k rôznym možnostiam záujemcov, sme tiež schopní pracovať s rôznymi návrhmi (splátkovými modely). Forma, obsah a časové rozloženie splátok sú potom výsledkom individuálnych možností a dohôd. Ponuka financovania Vám môže byť pripravená na mieru, podľa konkrétneho rozsahu a množstva dodaného sortimentu.

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů