Vyberte stranu

Portál FirstBuySale® slúži na automatizované zaistenie štandardných obchodných procesov (dopyt, súťaž – výberové konanie, ponuka, objednávka) s odborovou špecializáciou – najmä na potraviny, kancelárske potreby, drogistický tovar a čistiace prostriedky a ďalšie.

Portál zaisťuje jednoduché a rýchle triedenie a rozosielanie dopytov dodávateľom podľa komoditných skupín a regiónov, príjem a možnosť ručného alebo automatizovaného vyhodnotenia ponúk a odosielanie objednávok. Účastníci jednotlivých operácií sú na zmeny upozorňovaní  e-mailom alebo SMS správou.

Vlastné dodávky sú smerované na jednotlivé sklady (dodacie miesta so svojou adresou).

 

 • benefity pre stravníkov – napríklad individuálna spotreba nutričných a energetických hodnôt
 • projekt f-regióny® – podpora umiestnenia regionálnych výrobkov na trhu hromadného stravovania
 • kompletný katalóg kvalitatívnych parametrov všetkých nakupovaných surovín v ČR, vrátane alergénov a správnych nutričných a energetických hodnôt
 • priebežné rozširovanie a aktualizácia katalógu surovín
 • plne automatické prepojenie na skladový a predajný systém
 • automatické vytvorenie „nákupného zoznamu“
 • priebežné doplňovanie dodávateľov
 • nižšie nákupné ceny ako v aukciách
 • certifikovaný nákupný portál
 • denné a dlhodobé súťaže v trvaní niekoľkých minút
 • transparentnosť dopytov a ponúk
 • dôsledná zákaznícka podpora

Centrálny register kariet tovaru

Centrálny register kariet tovaru ako súčasť nákupného portálu slúži na vytvorenie prevodných mostíkov medzi kartami tovaru odberateľov a dodávateľov. Obsahuje viac ako 30 000 centrálnych kariet v dvoch základných variantoch – všeobecné (napr. bravčové stehno) a detailné (napr. bravčové stehno bez kože s kolenom 3D). Karty obsahujú základné informácie o tovare (názov položky tovaru, zaradenie do komoditnej skupiny, merná jednotka, EAN, zloženie, trvanlivosť, obchodná značka, výrobca, distribútor, aktívnosť). Navyše obsahujú informácie o obsahu alergénov a obsahu energetických a nutričných hodnôt. Súčasťou informácií na karte tovaru sú údaje o ich používaní ostatnými subjektmi (obľúbenosti) v rámci obchodných procesov (v dopytoch, ponukách a objednávkach) – to je pomôckou najmä pre začínajúcich obchodníkov.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Logistika požiadaviek

Aplikácia Logistika požiadaviek ako nadstavbový modul k aplikácii Inteligentné sklady a Interaktívne normovanie, prípadne k aplikácii Diétny systém, je určená na vytváranie požiadaviek na nákup tovaru a surovín. Požiadavky môžu byť vytvárané automatizovane (na základe noriem alebo obratu v Kase), prípadne ručne (zadávaním jednotlivých položiek tovaru). Ďalej prebieha automatické združovanie týchto požiadaviek (podľa nákupných skupín) a ich prenos na portál FirstBuySale® vo forme dopytov. Tento modul umožňuje tiež automaticky optimalizovať stavy tovaru na sklade – najmä s ohľadom na jeho veľkosť, ekonomiku, ale napríklad aj čerstvosť.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Prepojenie na sklady

Nákup je cez aplikáciu Logistika požiadaviek prepojený s aplikáciami Inteligentné sklady a Interaktívne normovanie a Diétny systém. Požiadavky na nákup využívajú karty tovaru z týchto aplikácií a môžu byť vytvárané na rôzne sklady. Informácia o pôvodnom zdroji požiadavky sa prenáša cez spracovanie požiadaviek na portáli FirstBuySale® až do cieľovej príjemky na sklade, kde sa automaticky prenášajú položky tovaru z objednávky do príjemky na daný sklad.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Prepojenie na jedálny lístok (alergény, ENH)

Nákupný portál FirstBuySale® je prepojený s aplikáciami Inteligentné sklady a Interaktívne normovanie a Diétny systém pomocou Centrálneho registra kariet tovaru. Karty tovaru zo skladov možno priradiť k centrálnym kartám tovaru. Vďaka tomu je automaticky doplňovaná informácia o alergénoch a energetických a nutričných hodnotách, ktoré sú vedené v centrálnych kartách tovaru na nákupnom portáli. Tam ich pre zákazníkov udržujeme a priebežne aktualizujeme. Ďalšia výhoda prepojenia kariet tovaru je pri vytváraní požiadaviek na nákup. Automaticky možno vytvoriť požiadavky na nákup z normovania. Následne sa informácie o tovare a jeho atribútoch (napr. regionálne potraviny) prenášajú cez proces výberu až do objednávky k dodávateľovi, do príjemky tovaru na sklade a cieľovo až do jedálnych lístkov v stravovacom systéme.

 • Spokojenost zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlení činnosti
 • Zvýšení zisku

Starostlivosť o dodávateĺov v rámci portálu FirstBuySale®

V rámci starostlivosti o dodávateľov ponúka spoločnosť ANETE ich propagáciu – vystavovanie letákov, noviniek a propagačných videí. Ďalej prezentácie dodávateľov formou reklamných bannerov. Dodávateľom je poskytovaná aj technická podpora. Navyše sa môžu zúčastniť priebežných školení na využívanie portálu v regiónoch a pravidelne raz mesačne školenia v sídle spoločnosti.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Ak máte otázku alebo sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás!

  Informace o ochraně osobních údajů