Vyberte stranu

Hromadná distribúcia výstupov

Systém KREDIT poskytuje veľké množstvo priebežných aj uzávierkových výstupov (či už tlačových zostáv, alebo exportov do súborov). V prípadoch, keď sa každý mesiac tlačia alebo exportujú súbory výstupov s rovnakým nastavením filtrov, je možné využiť funkcionalitu hromadnej tlače. Nadefinujú sa zostavy a exporty, ktoré patria do jednej sady, určí sa forma výstupu (tlač na tlačiareň, export do súboru) a určí sa miesto, kam sa súbory uložia. Funkcionalita umožňuje tiež automatické odoslanie súborov na vopred určené mailové adresy. Ide o veľmi podstatnú úsporu času obsluhy, ktorá pre zadanie ľubovoľného počtu a štruktúry výstupov vyberie iba jednu prednastavenú voľbu.

.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This