Vyberte stranu

Hromadné stravovanie

Komplexné riešenie (doslova od skladu dodávateľa cez spracovateľa až po tanier stravníka) s trendmi 21. storočia, pre podnikové jedálne, stravovacie prevádzky verejnej správy, cateringové spoločnosti a ďalšie.

Uplatnenie

KREDIT – inteligentné sklady a interaktívne normovanie

Inteligentné sklady – Modul Inteligentné sklady zabezpečuje evidenciu a pohyby skladových zásob v ľubovoľnom počte skladov. Zásoby tovaru na sklade možno viesť vrátane DPH alebo bez DPH.
Interaktívne normovanie – Modul poskytuje okamžitý prehľad o cenách za suroviny ihneď po ich vynormovaní a ich spresnení pri vyskladnení a tiež priebežnú dennú informáciu o hospodárení.

KREDIT – komfortný predaj

Stravovací informačný systém Kredit zabezpečuje automatizované objednávane a výdaj jedál, predaj jedál, tovaru a služieb. Nahrádza doteraz používaný predpredaj papierových stravných lístkov alebo staršie automatizované systémy v jedálňach. Kredit používa dostupné osobné počítače, bežné identifikačné karty alebo iné obdobné médiá a snímače k nim.

KREDIT pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia

Systém KREDIT pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia rozširuje štandardný systém o vysoko špecializované funkčnosti, ktoré zrýchľujú a uľahčujú prácu v tomto type organizácií.

Podpora a servis

Spoločnosť ANETE SR poskytuje na svoje dodávky komplexný záručný a pozáručný servis. Cieľom spoločnosti je udržovať dlhodobý a vzájomne prospešný vzťah so zákazníkmi.

Ak máte otázku alebo sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás!

    Informace o ochraně osobních údajů