Vyberte stranu

Identifikačné systémy


Stravovacie, predajné a platobné systémy, dochádzka, prístupy, parkoviská, ubytovanie, identifikačné karty a čipy najrôznejších typov podľa hesla
„Jedna karta stačí“…

 

Uplatnenie

KREDIT inteligentné sklady a interaktívne normovanie

Modul Inteligentné sklady zabezpečuje evidenciu a pohyby skladových zásob v ľubovoľnom počte skladov. Zásoby tovaru na sklade možno viesť vrátane DPH alebo bez DPH. Disponuje inteligentnými funkciami zabezpečujúcimi jednoduchosť a rýchlosť vyhľadávania, vytvárania dokladov a ich prehľadné zobrazovanie a tlač. V spojení s Logistikou požiadaviek a elektronickým nákupom umožňuje množstvo ďalších automatizovaných činností.
Interaktívne normovanie modul poskytuje okamžitý prehľad o cenách za suroviny ihneď po ich vynormovaní a ich spresnení pri vyskladnení a tiež priebežnú dennú informáciu o hospodárení. Tieto informácie možno v reálnom čase použiť na korekciu nákladov v porovnaní s predpísanými limitmi, prípadne umožňuje zistiť orientačnú cenu za jednu porciu. To je základom riadenia ekonomiky prevádzky.

KREDIT – komfortný predaj

Modul KREDIT – komfortný predaj je moderný, široko konfigurovateľný informačný systém určený pre hromadné stravovanie. Pokrýva všetky spôsoby predaja a výdaja stravy (objednávky, priamy predaj, kombinovaný režim).

KREDIT pro nemocnice a zdravotnická zařízení

Systém KREDIT pro nemocnice a zdravotnická zařízení rozšiřuje standardní systém o vysoce specializované funkčnosti, které zrychlují a ulehčují práci v tomto typu organizací. Kromě standardních možností objednávání či prodeje jídel pro zaměstnance umožňuje systém KREDIT pro nemocnice a zdravotnická zařízení i objednávání diet pro pacienty. Součástí je i podpora tabletového systému výdeje stravy prostřednictvím poskytovaných sestav: přísun jídel a jejich částí (receptur) k výdejnímu pásu, tisk štítků (oddělení – strávník – dieta), možnost evidence vydávaného nádobí a řadu dalších. Propojením na koncept FirstBuySale® pak stravovací provoz získává nástroj pro nákup kvalitních surovin za optimální ceny.

Podpora a servis

Webová aplikácia ANETE HelpDesk slúži zákazníkom na zaznamenávanie, riadenie a kontrolu požiadaviek najrôznejších typov (reklamácie, požiadavky, námety). Pri týchto požiadavkách môžu priebežne sledovať postup ich riešenia. Súčasťou systému sú e-mailové notifikácie – automatické upozornenie zákazníka e-mailom, pokiaľ dôjde k zmene stavu jeho požiadaviek.

FirstBuySale®

FirstBuySale® je certifikovaný nástroj pro elektronické obchodování, který v maximální míře podporuje automatizaci obchodních procesů, rozšiřuje obchodní příležitosti a snižuje provozní náklady.

 

f-regiony®

Statisíce strávníků využívají denně služeb hromadného stravování. V menzách, ve školních jídelnách, v nemocnicích, v podnikových jídelnách, ve stravovacích provozech úřadů… Pouze nepatrný zlomek z těchto stovek tisíců jídel je připraveno ze surovin daného regionu. Je to škoda, když stále častěji slyšíme o zájmu strávníků o tato jídla. A přesto tento trend v hromadném stravování nenašel pevné místo.
Neziskový projekt f-regiony®si klade za cíl tuto situaci změnit a funkčním způsobem podporovat regionální výrobce. Projekt poskytuje organizační, marketingovou a technickou pomoc pro uplatnění kvalitních regionálních potravin na trhu hromadného stravování.

Máte-li dotaz nebo se chcete dozvědět více, kontaktujte nás!


    Informace o ochraně osobních údajů