Vyberte stranu

Implementácia systémov

Implementácia systému zahŕňa analýzu prevádzky zákazníka, zaistenie dohodnutého HW, konfiguráciu dát, prípadne import dát z pôvodného systému zákazníka, vytvorenie databáz v prostredí informačnej štruktúry u zákazníka, inštaláciu aplikácií, vyškolenie obslúh a podporu pri rozbehu systému. Implementácia končí odovzdaním diela do produkčnej prevádzky a zriadením štandardnej podpory v rámci služby ANETE HelpDesk.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů

    Share This