Vyberte stranu

Informácie o histórii účtu

V systéme KREDIT sa detailne vedie prehľad pohybov na účte registrovaného klienta. Prehľad obsahuje informácie o vložených preddavkoch, úhradách za jedlá a sortiment, časovú pečiatku vykonania pohybu a miesto vykonania pohybu.

Prehľad za zvolené obdobie je potom k dispozícii v správe systému (tlačová zostava) a na ďalších zariadeniach/aplikáciách, ku ktorým má klient prístup (Prezentačné miesto, WebKredit, MobilKredit).

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This