Vyberte stranu

Kalkulované ceny jedál

Na určenie predajných cien jedál sa v systéme využíva cenník jedál. V prípade, že sa predávajú jedlá za ceny zohľadňujúce cenu surovín (t. j. cena jedla je každý deň závislá od ceny surovín, z ktorých je jedlo uvarené), je ručný výpočet cien nevhodný. Systém KREDIT umožňuje kalkulované ceny jedál, keď sa predajná cena jedál vypočítava automaticky podľa vopred zadaného vzorca (spravidla zohľadňuje cenu surovín, režijné náklady, rôzne dotácie a príspevky a DPH).

Kalkulované ceny umožňujú aj ďalšie funkcie (napr. prepočet ceny podľa koeficientu výdajne, podľa skutočného množstva, poskytnutie zľavy atď.). Ide o marketingovo najobľúbenejšiu metódu výpočtu cien jedál, ktorá garantuje pri správnom nastavení správny výnos z každého jedla bez strát.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This