Vyberte stranu

Kalkulované dotácie na tovar

V súvislosti s predajom kombinovaných jedál možno do poskytovaných dotácií zahrnúť aj predávaný sortiment (alebo jeho časť). Poskytovanie dotácií na sortiment je možné podľa rozhodnutia zamestnávateľa, napr. zo sociálneho fondu.

Pritom možno zakázať poskytovanie dotácií na vybrané skupiny tovarov (napr. cigarety a pod.).

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů