Vyberte stranu

Kniha prianí a sťažností

Modul elektronickej Knihy prianí a sťažností je v systéme KREDIT vytvorený ako náhrada klasických papierových kníh prianí a sťažností umiestnených v stravovacích prevádzkach.

Kniha prianí a sťažností je určená všetkým registrovaným klientom v systéme KREDIT, ktorí majú prístup do webovej aplikácie WebKredit, a slúži na záznam pripomienok, námetov, otázok, pochvál a prípadných reklamácií klientov v súvislosti s prevádzkovaním stravovacích zariadení.

O vzniku pripomienok sú príslušné obsluhy informované e-mailom, odpovede môžu byť individuálne aj hromadné.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This