Vyberte stranu

Kombinované úhrady

Systém KREDIT umožňuje okrem úhrad z účtov registrovaných klientov aj úhrady v hotovosti. Tieto úhrady je možné realizovať rôznymi druhmi platidiel (napr. rôznymi typmi stravných lístkov, bankovou kartou, rôznymi druhmi cudzích mien a pod.). Pri úhrade možno využiť aj ľubovoľné kombinácie použitých platidiel. Systém umožňuje obsluhám okamžitú kontrolu pokladničnej zásuvky s prehľadom podľa druhov platidiel.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This