Vyberte stranu

KREDIT pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia

Systém KREDIT pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia rozširuje štandardný systém o vysoko špecializované funkčnosti, ktoré zrýchľujú a uľahčujú prácu v tomto type organizácií.

Objednávanie jedál
Okrem štandardných možností objednávania či predaja jedál zamestnancom, umožňuje systém KREDIT pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia aj objednávanie diét pre pacientovObjednávanie môže byť formou importu objednávok z nemocničného informačného systému (súhrnne za oddelenie nemocnice či na meno pacienta), alebo špecializovanou webovou aplikáciou systému WebKredit. Tá navyše umožňuje aj obstaranie individuálnych diét nutričným terapeutom priamo pri pacientovi s využitím tabletu.

Diétne normovanie
Modul Diétny systém obsahuje všetky funkcie modulu Normovanie a nástroje pre posudzovanie stravy z dietetického pohľadu – čo je nevyhnutné pre nemocnice, liečebne, sociálne ústavy, domovy dôchodcov apod.

Umožňuje naviac:

 • definovať používané diéty a stravné predpisy
 • nastaviť, sledovať a vyhodnocovať nutričné hľadiská a pravidlá pri zostavovaní jedálnych lístkov
 • viesť agendu receptúr s ohľadom na ich zloženie a vhodnosť pre jednotlivé diéty
 • opakovane donormovať podľa aktuálneho stavu stravovaných osôb (pacientov a zamestnancov)

Následným prepojením na koncept FirstBuySale® získa stravovacia prevádzka komfortný nástroj pre nákup kvalitných surovin za optimálné ceny.

Automatické naskladnenie

V spojení s nákupným portálom FirstBuySale® alebo EDI sa v skladovom hospodárstve pri príjme tovaru automaticky vytvorí príjemka podľa potvrdenej objednávky. Obsluha skontroluje vyplnenú príjemku a jej potvrdením vykoná naskladnenie. Činnosť na menej ako 30 sekúnd.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Automatické prenosy alergenov a ENH

V spojení s nákupným portálom FirstBuySale® sa prenášajú informácie o alergénoch a nutričných hodnotách obsiahnutých v surovinách a tovare automaticky. Ide o „živú“, priebežne denne aktualizovanú databázu týchto údajov.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Okamžité sledovanie provarenosti

Aplikácia Diétny systém umožňuje priebežne sledovať, ako je na tom používateľ s „prevarenosťou“, tzn. umožňuje porovnávať, koľko finančných prostriedkov je určených na prípravu stravy (vďaka nastaveným finančným sumám pre určité druhy a alternatívy jedál) a koľko skutočne na varenie spotrebujete.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Balenie

Systém Sklady a normovanie veľmi hospodárne pracuje s množstvom kariet použitých na sledovanie obehu tovaru. Ak je daná surovina (tovar) dodávaná v rôznej veľkosti balenia, napr. sterilizovaná zelenina, kompóty (360 g, 420 g, 720 g a pod.), nepotrebuje viac kariet tovaru, stačí na to v systéme jediná karta, pri ktorej je možné zadať viac rôznych balení.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Sledovanie maximálnych nákupných cien

Na každej karte tovaru je možné zadať, aká maximálna cena by mala byť pri príjme tovaru na sklad (zvyčajne podľa zmlúv s dodávateľmi). Keďže dohodnuté ceny sa môžu v priebehu času meniť, zadáva sa cena s časovou platnosťou.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Napojení na NIS

Každá nemocnica používa svoj nemocničný informačný systém (NIS), do ktorého sú priebežne zadávané, okrem ostatných informácií, aj požiadavky jednotlivých oddelení na počty jedál a prídavkov pre pacientov – druh jedla (raňajky, obed, večera) a diéta (D1, D2 atď.). Požiadavky na počty jedál pre pacientov pre jednotlivé oddelenia sú z NIS v dohodnutých časoch exportované (súbory, tabuľky, databázy), Diétny systém si ich neskôr načíta a podľa nich normuje, pričom počas dňa vytvorené normovanie podľa potreby upravuje.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Pacientske objednávanie

Webová aplikácia určená na objednávanie jedál (diét) z jednotlivých oddelení v nemocniciach (v prípade, že nie je použitý príslušný NIS). Objednávanie môže byť súhrnné za oddelenie podľa diét a prídavkov, prípadne individuálne (na konkrétneho pacienta). Aplikácia umožňuje aj objednanie individuálnych diét (jedlo poskladané nutričným terapeutom podľa individuálnej potreby pacienta). Samozrejmosťou sú rôzne používateľské role a prístupové práva.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Inteligentné sklady

Modul Inteligentné sklady zabezpečuje evidenciu a pohyby skladových zásob v ľubovoľnom počte skladov. Tovar v sklade je možné evidovať ako v priemerných cenách, tak aj FIFO metódou. Zásoby tovaru na sklade možno viesť vrátane DPH alebo bez DPH.Výhodou je použitie spoločného zoznamu kariet tovaru s možnosťou definície balení a okrem iného aj s informáciami o alergénoch a nutričných hodnotách. Modul štandardne umožňuje vykonávanie inventúr (vrátane slepých) a uzávierok skladových pohybov.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Diétne normovanie

Modul Diétne normovanie je určený pre normovanie spotreby surovín na základe zostaveného jedálneho lístka a zadaných požiadaviek vo všetkých stravovacích prevádzkach, v ktorých treba pripravenú stravu posudzovať z dietetického pohľadu.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku
Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

  Informace o ochraně osobních údajů