Vyberte stranu

KREDIT – Sklady a normovanie

Skladové hospodárstvo a normovanie je určené pre prevádzky hromadného stravovania. Je komplexným informačným systémom riešiacim problematiku vedenia skladov a normovania. Je navrhnutý tak, aby bola dosiahnutá maximálna kontrola nad obehom finančných prostriedkov, tovaru a surovín. Táto aplikácia môže byť prevádzkovaná samostatne alebo s výhodou prepojená so systémom KREDIT. Obsahuje modul pre vedenie oddelených skladov.

Skladá sa z modulov:

 • Sklady
 • Normovanie
 • Diétny-systém

Moduly Normovanie a Diétny systém sú určené pre normovanie surovín. Diétny systém podporuje sledovanie stravy z dietetického hľadiska. Výhodou systému je široká variabilita normovania.

Automatické naskladnenie

V spojení s nákupným portálom FirstBuySale® alebo EDI sa v skladovom hospodárstve pri príjme tovaru automaticky vytvorí príjemka podľa potvrdenej objednávky. Obsluha skontroluje vyplnenú príjemku a jej potvrdením vykoná naskladnenie. Činnosť na menej ako 30 sekúnd.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Automatické prenosy alergenov a ENH

V spojení s nákupným portálom FirstBuySale® sa prenášajú informácie o alergénoch a energetických a nutričných hodnotách obsiahnutých v surovinách a tovare automaticky – podľa hodnôt vyplnených v dodávateľských kartách tovaru. V prípade, že dodávateľ hodnoty nevyplní, použijú sa hodnoty nastavené na centrálnych kartách tovaru.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Centralizovaný systém

Skladové hospodárstvo s normovaním možno prevádzkovať ako centralizovaný prevádzkový systém. To zlacňuje, sprehľadňuje a zrýchľuje prácu v prevádzke. Jednotlivé prevádzky nezávislé od lokality využívajú aplikácie a databázu nainštalovanú na centrálnom serveri (terminálové pripojenie). Výhodou je centrálne riadený zoznam kariet a číselník dodávateľov. Prevádzky si môžu viesť vlastné knihy receptúr. Kontrola hospodárenia je na úrovni prevádzky aj na úrovni centra.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Okamžité sledovanie provarenosti

Aplikácie Inteligentné sklady a Interaktívne normovanie umožňujú priebežne sledovať, ako je na tom používateľ s prevarenosťou, tzn. umožňujú porovnávať, koľko finančných prostriedkov je určených na prípravu stravy (vďaka nastaveným finančným sumám pre určité druhy a alternatívy jedál) a koľko sa skutočne na varenie spotrebuje. Táto informácia sa nachádza v každom jedálnom lístku v reálnom čase pri normovaní surovín.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Sledovanie maximálnych nákupných cien

Na každej karte tovaru je možné sledovať maximálnu cenu, ktorá by mala byť pri príjme tovaru na sklad s platnosťou v čase.Pri príjme je potom obsluha upozornená, ak tovar zadaný do príjemky podľa dodacieho listu prekračuje maximálnu nákupnú cenu. V prípade používania služieb nákupného portálu FirstBuySale® sú tieto ceny strážené na automatickej príjemke a súhlasia presne s vysúťaženými cenami.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Balenie

Systém Sklady a normovanie veľmi hospodárne pracuje s množstvom kariet použitých na sledovanie obehu tovaru. Ak je daná surovina (tovar) dodávaná v rôznej veľkosti balení, napr. sterilizovaná zelenina, kompóty (360 g, 420 g, 720 g a pod.), nepotrebuje viac kariet tovaru, v systéme na to stačí jediná karta, v ktorej je možné zadať viac rôznych balení.

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Inteligentné sklady

Modul Inteligentné sklady zabezpečuje evidenciu a pohyby skladových zásob v ľubovoľnom počte skladov. Zásoby tovaru na sklade možno viesť vrátane DPH alebo bez DPH. Modul disponuje inteligentnými funkciami zabezpečujúcimi jednoduchosť a rýchlosť vyhľadávania, vytvárania dokladov a ich prehľadné zobrazovanie a tlač. V spojení s Logistikou požiadaviek a elektronickým nákupom umožňuje množstvo ďalších automatizovaných činností.

 

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvýšenie zisku

Interaktívne normovanie

Modul poskytuje okamžitý prehľad o cenách za suroviny ihneď po ich vynormovaní a ich spresnení pri vyskladnení a tiež priebežnú dennú informáciu o hospodárení. Tieto informácie je možné v reálnom čase použiť na korekciu nákladov v porovnaní s predpísanými limitmi, prípadne umožňuje zistiť orientačnú cenu za jednu porciu. To je základom riadenia ekonomiky prevádzky.

 

 • Spokojnosť zákazníka
 • Úspora práce a času
 • Zrychlenie činnosti
 • Zvyšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

  Informace o ochraně osobních údajů