Vyberte stranu

Logistika požadaviek

Aplikácia Logistika požiadaviek ako nadstavbový modul k aplikácii Inteligentné sklady a Interaktívne normovanie, prípadne k aplikácii Diétny systém, je určená na vytváranie požiadaviek na nákup tovaru a surovín. Požiadavky môžu byť vytvárané automatizovane (na základe noriem alebo obratu v Kase), prípadne ručne (zadávaním jednotlivých položiek tovaru). Ďalej prebieha automatické združovanie týchto požiadaviek (podľa nákupných skupín) a ich prenos na portál FirstBuySale® vo forme dopytov. Tento modul umožňuje tiež automaticky optimalizovať stavy tovaru na sklade – najmä s ohľadom na jeho veľkosť, ekonomiku, ale napríklad aj čerstvosť.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

Share This