Vyberte stranu

Manažérske výstupy priebežného hospodárenia

Systém poskytuje prevádzkovateľom priebežné výsledky hospodárenia (celkový predaj jedál a tovaru v predajných, nákladových a výnosových cenách) v najrôznejšom členení (podľa kás, výdajní, prevádzok, odberateľov a pod.). Výsledky hospodárenia poskytuje systém za zvolený deň alebo obdobie (týždeň, dekáda) a obsahujú aj informáciu o dosiahnutom zisku (vo forme absolútnej alebo percentuálnej marže). Výsledky sa prehľadne zobrazujú aj formou grafov. Umožňujú jednoduché a pritom podrobné a veľmi účinné riadenie prevádzok z ekonomického hľadiska.

.

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

    Informace o ochraně osobních údajů

    Share This