Vyberte stranu

Napojenie na externé platobné systémy

Prevádzkovatelia systému KREDIT niekedy využívajú ďalšie špecializované platobné systémy (napr. pre samoobslužný predaj reprografických služieb, knižničný systém atď.). Ak predtým klienti hradili poskytovanú službu zo svojho účtu v danom systéme, vkladali svoje peniaze na viaceré účty podľa používaných systémov, čo pre nich bolo veľmi nekomfortné.

Systém KREDIT možno v týchto prípadoch využiť ako centrálny platobný systém. Napojením na systém KREDIT sa pri predajoch v iných platobných systémoch využíva účet klienta v tomto systéme. Klient teda vkladá peniaze len na jeden účet a celkový prehľad o  čerpaní získa tiež zo systému KREDIT (napr. vrátane všeobecného súhrnného daňového dokladu).

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

error: Content is protected !!
Share This