Vyberte stranu

Objednávanie jedál

Systém KREDIT možno prevádzkovať v tzv. objednávkovom režime, t. j. stravníci si jedlá podľa zverejnených jedálnych lístkov vopred objednávajú. V systéme je možné nastaviť, v akom časovom predstihu možno jedlá objednávať (doba je spravidla obmedzená dobou zverejnenia jedálneho lístka) a kedy najneskôr ešte možno jedlo objednať (zrušiť alebo zmeniť objednávku).

Objednávať jedlá môžu stravníci v systéme na zariadeniach na to určených (prezentačné miesto, samoobslužné týždenné alebo denné snímače).

  • Spokojnosť zákazníka
  • Úspora práce a času
  • Zrychlenie činnosti
  • Zvýšenie zisku

Ak máte otázky alebo sa chcete dozvedieť viac, neváhajte a kontaktujte nás.

Informace o ochraně osobních údajů

Share This